CONFIDENTIALITATE

Proprietarul site-ului www.hotelconcordia.ro este HOTEL CONCORDIA S.R.L., o societate cu raspundere limitata, avand sediul social in Targu Mures, Pta. Trandafirilor, nr. 45, Jud. Mures, numar de inregistrare in Registrul Comertului J26/655/2001, CUI RO14180980.

PRINCIPIILE LEGALE
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) prevede:

Legalitate, echitate si transparenta
Datele sunt prelucrate legal si corect. Suntem transparenti in privinta informatiilor utilizate, clientul fiind informat corespunzator.

Controlul datelor
Clientul poate examina, modifica sau sterge datele lui personale detinute de noi si exercita celelalte drepturi. Orice declaratie care contine un consimtamant acordat de catre un minor sub varsta de saisprezece ani este valabila numai cu acordul – sau consimtamantul ulterior – al reprezentantului legal al acestuia.

Integritatea datelor si limitarea scopului

Utilizam datele numai in scopurile descrise la momentul colectarii, scopurile fiind compatibile cu legislatia. Ne asiguram ca datele personale sunt corecte, complete si actualizate.

Securitate
Avem implementate masuri de securitate si criptare pentru protejarea informatiilor. Nota: niciun site web, aplicatie sau conexiune la internet nu este complet sigura.

TIPURI DE INFORMATII
Poti utiliza site-ul fara a dezvalui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, in cazul in care doresti sa beneficiezi de Serviciile noastre, ti se poate solicita sa furnizezi urmatoarele date: 

- numele, prenumele;
- adresa de domiciliu (strada si numarul, localitatea, codul postal, tara);
- e-mail; numarul de telefon;
- tipul si numarul cardului bancar/cardului de credit;
- numele titularului cardului bancar/cardului de credit;
- data expirarii cardului bancar/cardului de credit;
- codul CVC/CVV al cardului bancar/cardului de credit (coduri de verificare, la MasterCard denumit Card Validation Code (CVC2), iar la Visa International se foloseste Card Verification Value (CVV2)).

Informatii suplimentare referitoare la gestionarea datelor legate de rezervari de camere, pot fi cerute prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail: info@hotelconcordia.ro sau la nr. de telefon 0265-260.602 sau 0371.314.595.

Este posibil sa colectam date prin modul cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, anunturile pe care ai dat click, locatia, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

Societatea va folosi datele cardurilor bancare, cardurilor de credit, conturilor bancare inregistrate cu ocazia rezervarilor de camera numai in masura si pentru perioada de timp necesare pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor sale. Datele sunt gestionate de partenerii bancari contractuali ai Societatii. 

Detalii suplimentare referitoare la gestionarea acestor date pot fi obtinute prin accesarea paginii web a bancii noastre partenere, www.bancatransilvania.ro, (Banca Transilvania). Informatii suplimentare despre datele cardurilor bancare gestionate de anumite subsisteme ale Societatii pot fi obtinute prin trimiterea unei solicitari scrise la adresa de e-mail: info@hotelconcordia.ro

SCOPUL  COLECTARII

Colectam informatiile tale in scopuri determinate si legitime care includ, dar nu se limiteaza la urmatoarele: 
- In vederea incheierii sau executarii unui contract dintre tine si noi; 
- Pentru a-ti raspunde la intrebari si solicitari; 
- In scop de marketing, insa doar in situatia in care avem consimtamantul tau prealabil; 
- Pentru a oferi si imbunatati serviciile si produsele pe care le oferim; 
- Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice; 
- Pentru a ne conforma legislatiei; 
- Pentru constatarea sau revendicarea unui drept in instanta. 

Clientii isi pot exprima parerea despre serviciile Hotelului CONCORDIA in cadrul procesului de asigurare a calitatii introdus de Societate, pe cale on-line, prin e-mail sau printr-un chestionar, respectiv cu ajutorul sistemului de evaluare. La completarea chestionarului, Clientul poate introduce urmatoarele date personale:

  • numele;
  • data vizitei;
  • numarul camerei;
  • detalii de contact (adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon);

Furnizarea acestor date nu este obligatorie, ele servesc doar la investigarea exacta a eventualelor reclamatii, respectiv la asigurarea trimiterii unui raspuns clientului de catre Societate.

Opiniile colectate in acest mod, precum si datele suplimentare eventual oferite in legatura cu acestea, date care nu pot fi asociate cu numele Clientului, vor putea fi folosite si in scopuri statistice de catre societate.

Datele personale furnizate cu ocazia completarii Chestionarului de catre Client vor fi sterse dupa 5 (cinci) zile lucratoare de la investigarea reclamatiei. Societatea va sterge adresa de e-mail si numele de utilizator furnizate cu ocazia folosirii sistemului de evaluare la solicitarea scrisa a Clientului trimisa la adresa de e-mail: info@hotelconcordia.ro

RETRAGEREA CONSIMTAMANTULUI

Retine ca iti poti retrage in orice moment consimtamantul prin urmarea instructiunilor de dezabonare ("unsubscribe") din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail: INFO@HOTELCONCORDIA.RO.

MASURI DE SECURITATE 
Ca parte a administrarii site-ului, am luat masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzator riscurilor pe care le comporta prelucrarea datelor. In acest scop, am dezvoltat si implementat politici de securitate a datelor si alte practici de confidentialitate. In plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite in permanenta pe baza noilor evolutii tehnologice. 
Pentru informatii suplimentare cu privire la practicile noastre de securitate, te rugam sa completezi formularul de contact din sectiunea Contact a site-ului. 
Vei fi notificat cu privire la o incalcare a securitatii datelor, intr-o perioada rezonabila de timp dupa descoperirea unei astfel de incalcari, cu exceptia cazului in care o autoritate publica abilitata apreciaza ca notificarea ar impiedica o cercetare penala sau ar aduce prejudicii securitatii nationale. In acest caz, notificarea va fi amanata, conform instructiunilor unui astfel de organism. Vom raspunde cu promptitudine la intrebarile tale referitoare la o astfel de incalcare a securitatii datelor.

Pentru siguranta personala a Clientilor si a bunurilor acestora, in spatiile /zonele sensibile, vulnerabile, cu grad mare de risc ale Hotelului Concordia, sunt montate camere de supraveghere video. Sistemul functioneaza permanent, conform Politicii de supraveghere video (parte integranta a Regulamentului de ordine interioara), si este semnalat prin montarea de indicatoare de avertizare - pictograme. 

Scopul principal pentru care a fost instalat Sistemul de supraveghere video este cel al asigurarii securitatii persoanelor si bunurilor, al pazei si protectiei bunurilor mobile si imobile, a valorilor aflate in proprietatea S.C. HOTEL CONCORDIA SRL, prevenind si descurajand astfel actele infractionale, respectand in acelasi timp obligatiile ce revin societatii pentru implementarea masurilor de securitate adoptate pentru protectia datelor cu caracter personal, protejarea vietii private, a intereselor legitime si garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. 

Informatii suplimentare despre gestionarea datelor legate de sistemul de supraveghere video pot fi solicitate direct de la Hotel CONCORDIA.

SC. HOTEL CONCORDIA SRL utilizeaza sistemul de supraveghere video pentru: 

  1. Securizarea perimetrala a hotelului, aparaturii si tehnicii din dotare, a elementelor de infrastructura;
  2. Controlul accesului in incinta arealului ce intra in componenta S.C. HOTEL CONCORDIA SRL;
  3. Asigura confortul si siguranta personalului, a vizitatorilor, a clientilor pe timpul prezentei/ cazarii in incinta HOTEL CONCORDIA, securitatea bunurilor apartinand acestora, inclusiv bani, bijuterii documente, autoturisme etc
  4. Securitatea patrimoniului, protectia datelor si informatiilor detinute referitoare la clienti, angajati si contracte.
  5. descurajeaza activitatile infractionale; contribuie la prevenirea, combaterea si, daca e cazul, cercetarea accesului fizic neautorizat, respectiv a incidentelor de securitate; detectarea si investigarea furturilor. Sistemul de supraveghere video nu este utilizat in alt scop decat cel notificat si nu este folosit pentru prelucrari automate de date si crearea de profiluri. 

Sistemul confera un plus de securizare a unor zone sensibile in care accesul persoanelor este strict limitat sau in locuri cu grad sporit de producere a unor accidente.

In anumite situatii, sistemul poate constitui un mijloc de investigare sau de obtinere a unor informatii pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, inclusiv in cazul situatiilor in care se produce un incident de securitate fizica sau se observa un comportament infractional. 

In circumstante exceptionale imaginile pot fi transferate organelor abilitate, cu atributii de cercetare, in cadrul unei investigatii disciplinare sau penale.

Gestionarea datelor candidatilor la locuri de munca oferite de catre SC. CONCORDIA SRL.

Conform politicii de personal, Societatea recruteaza viitorii angajati apeland atat la serviciile unor societati specializate cat si prin intermediul site-ului. Avand in vedere acest aspect, rezulta ca persoanele care opteaza pentru un loc de munca in cadrul Societatii, si au depus CV-ul in format electronic sau letric, au consimtit pe cale de consecinta la gestionarea datelor personale de catre Societate. Scopul colectarii datelor cu caracter personal il constituie selectarea candidatilor care corespund cel mai bine cerintelor impuse de atributiile consemnate in fisa postului. In situatia in care candidatul a optat pentru depunerea CV-ului direct la sediul Societatii i se va solicita acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin semnarea ”formularului tipizat de Consimtamant”. 

In cazul in care candidatul in calitate de persoana vizata interzice in mod expres gestionarea datelor cu caracter personal, Societatea va respecta acest drept si va proceda la stergerea/distrugerea acestor date. In cazul in care candidatul nu solicita in mod expres stergerea datelor consemnate in: CV, scrisoare de recomandare etc., acestea vor distruse sau sterse automat in termen de 1 an de la data depunerii. CV-urile depuse pentru un loc de munca concret vor fi sterse imediat dupa selectarea persoanei care a primit locul de munca.

Societatea va transmite, eventual unor persoane terte, CV-urile candidatilor cu datele personale, numai cu acordul expres, obtinut in prealabil, al persoanei vizate (candidat).

Informatii suplimentare privind gestionarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate  trimitand o scrisoare la adresa de e-mail: info@hotelconcordia.ro

DREPTURILE TALE

- Dreptul de retragere a consimtamantului 
- Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale 
- Dreptul de acces asupra datelor 
- Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete 
- Dreptul de stergere („dreptul de a fi uitat”) 
- Dreptul la restrictionarea prelucrarii 
- Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine catre alt operator 
- Dreptul de a te opune prelucrarii datelor 
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri 
- Dreptul de a te adresa justitiei 
- Dreptul de a formula o plangere in fata unei Autoritati de Supraveghere

SCHIMBARI
Putem schimba aceasta Politica de confidentialitate in orice moment. Toate actualizarile si modificarile prezentei Politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin afisare pe site si/sau notificare pe e-mail.

INTREBARI SI SOLICITARI
Daca ai intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau doresti sa iti exerciti drepturile legale in legatura cu datele pe care le detinem, ne poti scrie la adresa de e-mail: INFO@HOTELCONCORDIA.RO.